Wij zijn gespecialiseerd in:

Financiële administratie

Het verzorgen van de gehele financiële administratie op basis van de door u aangeleverde documenten, Beeld calc trimenta
zoals verkoopfacturen, inkoopfacturen, bankafschriften, etcetera. Indien gewenst op locatie. Deze administratie kan als basis dienen voor belastingaangiften, rapportage aan financiers, interne en externe informatievoorziening.
 

Salarisadministratie

Wij verzorgen voor diverse bedrijven de salarisadministratie. Voor het voeren van de salarisadministratie maken we gebruik van Loon salarissoftware.
Deze software geeft ons de mogelijkheid maandelijks een salarisstrook te verstrekken op papier, per email of in een ten behoeve van de werknemer en/of werkgever ingerichte portal.
Tevens kunnen we u een betaalbestand aanleveren welke direct door de bank kan worden ingelezen zonder dat betalingen opnieuw moeten worden ingevoerd. Hierdoor neemt de kans op fouten af en zijn er lagere bankkosten omdat er sprake is van een Beeld salarisstrookverzamelbetaling.
Wij verzorgen de maandelijkse aangifte loonheffing en eventueel aangiften bij andere instanties zoals (pensioen) verzekeraar of branchevereniging. Periodiek kunnen we ten behoeve van de financiële administratie een boeking verstrekken.
Ook de jaaropgaven voor de werknemers kunnen zowel schriftelijk, per email of naar de portal worden verzonden.
 

Jaarrekening en belastingaangiften

Op basis van de financiële administratie kunnen wij zorgdragen voor het samenstellen van de jaarrekening zodat er een werkbaar document wordt verkregen met indien gewenst de aangiften inkomstenbelasting en/of aangifte vennootschapsbelasting.
 

Informatievoorziening

Afhankelijk van de wensen van de ondernemer zijn wij in staat op basis van de financiële administratie rapporten te verstrekken bijvoorbeeld:
  • Gepersonaliseerde resultaat overzichten;
  • Liquiditeitsoverzichten;
  • Investeringsoverzicht;
  • Kengetallen
  • Etc.